Andijon shaxar,
Chinobod ko`cha №21

0(374) 226 19 44
andijon-don@mail.ru

«Andijondonmahsulot» АЖ акциядорлари диққатига!

|

 Э Ъ Л О Н

«Andijondonmahsulot» АЖ акциядорлари диққатига!

 «Andijondonmahsulot» АЖ акциядорларининг 2004-2018 йил якунлари буйича утказилган навбатдаги йиллик умумий йиғилиш карорларига кура, жамиятнинг оддий ва имтиёзли акцияларига хисобланган дивидендларни уз вактида олмаган акциядорлар дивидендларни олиш учун Андижон шахри, Чинобод кўчаси, 21-уй манзилдаги жамиятнинг бухгалтерия булимига учрашингиз суралади. Дивидендлар жисмоний шахсларга накд пул, пластик карточкасига утказиш оркали туланмокда. Юридик шахсларга хисоб ракам оркали пул утказиш йули билан туланмокда. Жисмоний шахслар паспорт, ИНН-раками ва пластик карточкаси (мавжуд булса) билан келишлари шарт.

 

 Узбекистон Республикасининг «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг хукукларини химоя килиш тугрисида» ги Конуни 6-боб, 51-моддасига асосан: «Эгаси ёки эгасининг конуний хукукий вориси ёхуд меросхури томонидан уч йил ичида талаб килиб олинмаган дивиденд акциядорларнинг умумий йигилиш карорига биноан жамият ихтиёрида колади».

 

Кушимча маълумотлар учун: Андижон вилояти, Андижон шаҳри, Чинобод  кўчаси, 21-уйда жойлашган жамият биноси, бухгалтерия хонаси.

Маълумот олиш учун тел: 0(374)- 226-19-44. +99891-287-15-40

Жамиятнинг веб-сайти: www.andijondon.uz

электрон почтаси:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.